Brændstof

Hvilket brændstof er bedst til din bil?

Først og fremmest er det vigtigste at du tanker den rigtige type brændstof på din bil. Således undgår du at forsage skade på bilens motor. Udover de forskellige typer af brændstof, findes der variationer af den brændstof der passer til din bil.

Mange af de brændstofsudbydere vi har aftaler med, tilbyder flere forskellige variationer på tankstationen. Derved har du ofte mulighed for, at vælge den type brændstof eller variant som passer bedst til dit køretøj. Du kan via os få rabat på brændstofkort. Det er både gratis og uforpligtende at anmode.

Brændstoftyper

DieselB7
DIESEL

Almindelig standard diesel. Denne type indeholder 7% biobrændsel som er baseret på fedtsyre af organisk materiale (FAME).
B10
NY DIESELTYPE

Biobrændstoffet i denne type diesel er højere end i standardtypen (B7), men indeholder dog maksimalt 10%
XTL
SYNTETISK DIESEL

Syntetisk, hvor dele kommer fra gas og paraffinolie.
Diesel benyttes i stor grad i transportsektoren samt hybridbiler
BENZINE10
Blyfri 95

Indeholder 10% bioethanol. Introduceret i DK 1. januar 2020.
E5
Blyfri 95 / 98

Denne type indeholder op til 5% bioethanol.
Dækker over tidligere blyfri SP95 samt SP98.
E85
85% Bioethanol

Indeholder 85% bioethanol. Denne type sælges ikke i Danmark og er pt. ikke tilladt til almindelige benzinbiler. I vores naboland Sverige er det mere udbredt.
Benzinbilen er stadig i dag populær og har de seneste år øget effektivteten
Gasformigt brændstofLNG

Liquified Natural Gas. (Tunge køretøjer)
H2

Hydrogen/Brint.
Udleder ingen CO2.
CNG

Komprimeret naturgas (metan). Anvendes blandt andet i bus, renovationskøretøjer og til opvarmning af boliger.
LPG

Liquied Petrolium Gas. (butan og propan). Ikke længere udbredt i Danmark.
Transport og opvarmning benytter sig især af det gasformige brændstof

Hvordan fungerer biobrændstof?

Der er ikke forskel på måden hvorpå din motor i bilen benytter brændstoffet, hvad end det er biobrændstof eller benzin. Bilens motor er en brændstofmotor og kan motoren effektivt forbrænde brændstofblandingen uden, at den tager skade er det muligt. Bioethanol blandet med benzinen ca. 10%, hvilket er almindeligt til de fleste benzinbiler. Der findes dog også specialfremstillede motorer der kan bruge op til 100% bioethanol.

Fordele og ulemper ved biobrændstof

Den væsentligste fordel ved at benytte biobrændstof i benzinen delvist eller fuldkomment er, at den forurener ikke, når det forbrændes i motoreren. Samtidig udleder biobrændstoffer ikke CO2. Så den overskyggende fordel findes i de ikke skadelige effekter forbrændningen har på miljø og natur.

Ser man isoleret set på den mængde forudrening der udledes fra den direkte afbrændning har det en enorm gavlig effekt. Dog ser problemet anerledes ud når man kigger på produktionen som har en mere skadelig effekt når biobrændstoffet skal udvindes. At udvinde biobrændstof kræver store mængder planter og vil udover fødevareproduktionen tage ydereligere plads for landbruget i landskabet.

Læs eventuelt mere om regulering hos miljøstyrelsen.

Billigt brændstof fordele og ulemper
Hvilke fordele og ulemper er der ved biobrændstof? Biobrændstof er almindeligt på de danske tankstationer, så der må være nogle fordele ved, at benytte biobrændsel, men hvilke er der tale om?

Alger som brændstof?

Forskere arbejder på, at løse verdens energiproblemer over hele verden. Der bliver søgt mod, at finde ressourcer der kan erstate de forsille energikilder der er kilden til en stor del af den forudrening vi udleder i dag. En af de steder, hvor forskerne har blikket rette i mod er alger. Alger er organismer, men man taler generelt om alger, som en plante, til trods for at de ikke har et rodnet. Algerne laver fotosyntese og indeholder derfor store mængder sukkerstof. Dette sukkerstof kan omdannes til bioethanol og bruges som brændstof. I øjeblikket er det en noget bekostelig affære, at udvinde ethanol fra algerne og der er derfor et godt stykke vej endnu.

Dog er det et område som er værd at beskæftige sig med i fremtiden idet at både teknologi og viden udvikler sig konstant. Algerne har nemlig den fordel, at de vokser langt hurtigere end planter på jorden og der vil desuden ikke opstår den problematiske konkurrence mellem fødevareproduktionen på landjorden. Så skal vi spå om fremtidens brændstof, vil et godt bud være brintudvining af store landbrugsarealer med alger på havbunden.

Alger som brændstof på den miljørigtige måde
Alger som brændstof i fremtiden? Alger kan være en løsning på fremtidens energiproblem. Alger spiller en væsnetlig rolle i den forskning der sker lige nu. Der er store mængder energi i, at udnytte havet ressourcer – og i Danmark har vi masser kyst, hvorfor danske forskere i øjeblikket arbejder med at forbedre fremstillingen af brint fra danske alger.
Fremtidens brændstof kan indeholde tang

Brint som brændstof?

En anden form for brændstof er brint. Brint udvindes fra vand og kræver energi (strøm) at udvinde. I bilen omsættes brinten sammen med ilt i en såkaldt brændselscelle, der herefter producerer strøm og vand som biprodukt. Brinten kan sagtens lagres og benyttes, men der kræves store mængder energi i at nedkøle og opbevare brint, hvilket også skaber et sikkerhedsproblem.

Der findes i dag fremstillede biler der køre på brint. Allerede i 2008 kom Honda med en model der kan køre på brint. At købe bilen i Danmark gavner dog ikke det store, da der naturligvis skal være leverandører af brinten, hvilket ikke er tilfældet på vores danske tankstationer.

Udvindning af brint kan gøres ved, at man spalter naturgas, olie eller kul. Det er en process som skaber CO2 som biprodukt. Man kan også udvinde brint ved elektrolyse af vand, men denne process kræver en stor mængde strøm. Ydermere kan man benytte alger eller bakterier til, at udvinde brint, som er en ikke tilstrækkelig udviklet metode endnu, men måske i fremtiden en metode som kan være med til at løse vores energiproblem. Fordelen ved den isolerede benyttelse af brint som brændstof er blandt andet, at brintbilen kan køre lige så langt som en benzinbil kan. Herudover skal tankstationer ikke ombygges til at håndtere brintoptankning, da dette kan fungere på samme måde som ved almindelige benzinbiler.

Energiudvining og effektivitet

Som tidligere nævnt kræver en af metoderne for udvining strøm. Denne strøm kan udvindes af andet miljøvenlig energi (vind). I øjeblikket bremser man vindmøllerne når der ikke skal bruges strøm, fordi strømmen er svær af “gemme”. Men kan man i de periode, hvor strømforbruget ikke er højt, benytte strømmen til at fremstille brint, så har man en god case.

Men, hvorfor køre vi så ikke alle rundt i brintbiler i dag? Som tidligere nævnt er brint ikke noget man høster fra planter, jorden eller andet naturskabt. Brint skal fremstilles ved en af de førnævnte metoder, hvorfor der kræves en meget stor mængde energi, at fremstille brinten. Derfor er der altså tale om et økonomisk aspekt i, hvorfor vi alle ikke suser afsted i brintbiler over hele verden. Det er simpelthen ikke billigt nok endnu til, at det har en forretningsmæssig fordel. Brintbilen ikke den type bil vi skal forvente, at se hos vores bilforhandler i den nærmeste fremtid. Vi skal nok nærmere kigge på el-bilen som har en langt større energiudnyttelse på nuværende tidspunkt.

Der forskes og udvikles dog stadigvæk en masse indenfor brintbiler. I Københavns kommune er der blandt andet etableret et samrbejde med Hyundai, om påfyldningstanke i byen. Det kan medføre etablering af et forretningsområde for lokaltkørende brintbiler. Men for at vi for alvor skal se brintbiler på vejende skal brinten kunne blive fremstillet bæredygtigt og langt billigere end det kan gøres i dag. Samtidig skal brinten kunne opbevares og transporteres forsvarligt.

Hybridbiler

Hybridbiler, hvad er det? Denne type bil afskiller sig fra den normale benzin- eller dieselbil ved også at have en elmotor. En hydbridbil fungerer ved, at bilen benytter elmotoren ved lave hastigheder, mens brændstofmotoren (typisk diesel) tager over når bilen kommer op i hastighed. Når bilen bremser benyttes den kinetiske energi (bevægelsesenergi) til, at genoplade batteriet i bilen. Med denne form for system fordobles energieffektiviteten mere eller mindre i en hybridbil, sammenlignet med en almindelig benzindrevet bil.

Typisk har man et par killometer til rådighed på elmotoren, men batteriet lades hurtigt op igen når brændstifmotoren tager over. Samtidig er der sket og sker stadigvæk en stor udviklet i fremstillingen af hybridbiler. I den nyeste generation (trejde) benyttes brændstofmotoren kun til, at oplade batteriet hvis det løber tør. I Danmark findes der mange hybridbiler som overvejdende er Toyotas model ‘Prius’.

Hybridbiler passer fint til en rabataftale på benzinkort
Hybridbiler er et billigt alternativ i benzinbilen og giver typisk en dobbelt så effektiv energiudnyttelse i forhold til den traditionelle benzindrevede bil.

Hvor er vi i dag?

Sådan i runde tal, så findes der omtrændt 1 milliard motorkøretøjer på vejene i verden. Kun 70 millioner benytte alternative brændstoffer eller nye teknologier som er mindre belastende for miljøet. Dog ser tendensen ud til, at vi i fremtiden ser flere el- og hybridbiler på vejende. USA har haft særdeles fremgang i salget af hybridbiler, mens vi i Danmark har set en stigning af i salget af el-biler.