Fremstilling af brændstof

Fremstilling af brændstof heraf benzin og diesel sker på et olieraffinaderi. Råolien pumpes op fra undergrunden under havet, hvor den efterfølgende behandles. Den rene råolie kan nemlig ikke benyttes som brændstof blot som den er. I Danmark har vi to raffinaderier, et i Fredericia og et i Kalundborg. Her omdannes råolien til de færdige og anvendelige produkter (Benzin, diesel, fyringsolie).

Under raffinering opvarmes råolien til en bestemt temperatur som afhænger af den type produkt man vil udvinde. Ved forskellige temperaturer kan man adskille produkterne fra hinanden via et destillationstårn, hvor kulbrinterne i råolien vil fordele sig afhængigt af kogepunktet. De tungeste produkter i råolien befinder sig tæt på bunden (bitumen, fuelolie), disse produkter benyttes typisk til skibe og asfalt. De lettere kulbrinter flyder op i toppen af destillationstårnet. De letteste er gas, flybrændstof og benzin, mens diesel og smøreolie er en smule tungere.

Raffinering: Fremstilling af brændstof sker her

Det raffinerede produkt behandles yderligere i en forarbejdsningsprocess som nedbryder kulbrintekæderne til små bestandele som kan benyttes i den videre fremstilling af brændstof og udvikling af benzin eller diesel. Denne metode kaldes for “cracking”.

Fra raffinaderierne transporteres produkterne via rørledninger til depoter over hele landet. Fra disse depoter bliver produkterne hentet af lastbiler som transporterer produkterne ud til tankstationerne eller erhverv- og privatkunder (typisk fyrringsolie). Vi har i Danmark omkring 2.000 tankstationer, hvor ca. 400 lastbiler hver dag fordeler mere end 20.000 m3 brændstof. Selvom vi i alene i Danmark henter nok råolie til, at forsyne vores eget forbrug importerer vi godt og vel halvdelen af vores brændstof fra udlandet. Typisk vores nordiske naboer og Rusland. Vi eksporterer tilgengæld en del brændstof til Sverige.

Hvis du ønsker rabat på brændstofkort til erhvervsdrivende kan du anmode om et kort her.

Raffinaderi til behandling af råolie til benzin og diesel
Raffinaderi til udvinding af brændstofprodukter som benzin og diesel

Fyringsolie er fremstillet af samme desilat som diesel og der er derfor i princippet ingen forskel. Der er afgifttekniske årsager til, at de har forskellige navne, her i blandt prisen. Fyrringsolie er billigere end diesel, men det er ikke tilladt at køre på fyringsolie, mens det er tilladt at fyre med diesel. Fyringsolie er typisk fortyndet med rød farvestof således, at man kan kontrollere den korrekte brug. I dag fyre godt og vel over 300.000 danske boligejere med fyringsolie. Det betyder at disse husejere har en olietank stående på bopælen, og et oliefyr der forbrænder og skaber varmt vand i huset. Til et almindeligt dansk parcelhus, benyttes ca. 2.000 liter fyringsolie om året. Danmark har brugt fyringsolie som kilde til opvarmning siden 1960’erne og dengang var store dele af olien importeret fra mellemøsten, mens vi i dag udvinder det meste selv.

Læs evt. mere om brændstof her https://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A6ndstof